Huisartsenpraktijk Volkel – info@huisartsenvolkel.nl – Volkel
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Volkel
Voornstraat 10 5408 AV
Volkel

Welkom bij Huisartsenpraktijk Volkel

Algemeen

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Volkel. Hier vindt u meer informatie over onze praktijk. Tevens leest u over ons team, over hoe en wanneer u ons kunt bereiken en waar u ons kunt vinden.

Griep- en pneumokokkenvaccinaties op donderdag 26 oktober 2023

De komende weken vallen de uitnodigingen voor de griepvaccinaties en de pneumokokkenvaccinaties weer in de brievenbus bij onze patiënten die hiervoor een indicatie hebben.

We zullen deze toedienen op donderdag 26 oktober 2023 in het Muziekhuis St. Caecilia, Forelstraat 2. De tijd waarop u welkom bent, staat in uw oproep vermeld. Gelieve deze oproep mee te brengen wanneer u uw prik(ken) komt halen.

Mocht u wel een indicatie hebben maar geen oproep hebben ontvangen, neem dan contact op met de assistente. Indien u fysiek niet in staat bent om uw prik te komen halen en deze aan huis gezet wilt hebben, kan dit ook in overleg met de assistente. Zij maakt hiervoor met u een afspraak. Ook wanneer u niet op de aangegeven tijd kunt komen, mag u met de assistente een andere afspraak maken.

Coronavaccinaties zullen dit jaar niet door uw huisarts maar door GGD verzorgd worden. Indien u tot de doelgroep behoort welke gevaccineerd kan worden, ontvangt u ook hiervoor een uitnodiging via GGD.

Te laat?!

We merken de afgelopen tijd dat er veel patiënten niet op de afgesproken tijd op het spreekuur verschijnen, soms zelfs 10-15 minuten te laat. Dit met wisselende redenen maar we willen u met klem vragen om rekening te houden met een strikte planning van ons spreekuur. We zijn ons ervan bewust dat onze spreekuren niet altijd precies op tijd lopen. Hiervoor is doorgaans een goede reden zoals spoedgevallen tussendoor en we zullen bij wat langere uitloop altijd proberen u te informeren. Echter lopen onze spreekuren zelden lang uit en proberen we altijd een oplossing te vinden wanneer dit wel het geval is.

Probeer daarom 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn. Wanneer u te laat op uw afspraak verschijnt, bestaat namelijk de mogelijkheid dat we u niet meer kunnen zien om daarmee alle patiënten die na u komen ook zouden moeten wachten. U zal dan een nieuwe afspraak moeten maken. Zonde van uw tijd en die van ons.

Tevens merken we een toename van patiënten die helemaal niet op hun afspraak verschijnen.                                                   Met ingang van 1-1-2022 gaan we daarom op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een niet verschenen zonder bericht tarief invoeren.
Indien een afspraak niet 24 uur voor de geplande datum telefonisch wordt afgemeld bij de assistente zijn we genoodzaakt uw afspraak bij u in rekening te brengen.
Het tarief voor het niet verschenen zonder bericht bedraagt 25 euro. U ontvangt hiervoor een rekening per post. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

INLOOPSPREEKUUR IS GESTOPT
De assistentes zien de afgelopen tijd in de ochtend met regelmaat mensen zich bij ons melden voor het voormalig inloopspreekuur.
Nadat we dit i.v.m. covid hebben opgeschort, hebben we besloten dit zo voort te zetten.
U kunt uitsluitend op afspraak bij ons terecht. Dit betekent namelijk dat we meer mensen kunnen zien op het spreekuur en dat de wachttijd voor u als patiënt korter is. Wanneer u vroeg in de ochtend belt en u dezelfde dag nog gezien moet worden, is hiervoor doorgaans altijd een mogelijkheid.